هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

( برای مشاهده سانس های هر قسمت بر روی عنوان آن کلیک کنید . )

روز

سانس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه 

پنجشنبه

جمعه

10:15-12:15

آزاد 2

آزاد 2

آب بازی

آب بازی

آب بازی

آب بازی

آب بازی

12:30-13:30

آزاد

آزاد

آب بازی

آب بازی

آب بازی

آب بازی

آب بازی

13:45-15:45

آزاد 2

آزاد

آب بازی

آب بازی

آب بازی

آب بازی

آب بازی

16:00-17:00

آزاد

آزاد

گلدان

بازی حرکتی

کاردستی

کاردستی با سنگ

بازی حرکت

17:15-18:15

آزاد

آزاد

بازی حرکت

نقاشی و پازل

بازی حرکتی

قصه گویی

کلاژ

18:30-19:30

آزاد

آزاد

کلاژ

اوریگامی

گلدان

آزاد

گلدان

18:45-19:45

آزاد 2

آزاد 2

پاپیه ماشه

مسی پلی

مسی پلی

بازیافت

پاپیه ماشه

[bookly-form]