صبحانه صبحانه
نوشیدنی گرم نوشیدنی گرم
نوشیدنی سرد نوشیدنی سرد
غذای اصلی غذای اصلی
منو کودک غذای کودک
دسر دسر

صبحانه

Default Image
85

وافل با میوه
135

تست اسکرمبل
180

پینات کروسان
140

Espresso
260

Default Image
90

نوتلا کروسان
170

Espresso
60

نوشیدنی گرم

وایت چاکلت
70

Default Image
85

Default Image
85

چای هل و دارچین
69

چای سیاه
65

Default Image
80

Default Image
65

Default Image
80

Default Image
75

Default Image
80

کارامل ماکیاتو
95

Espresso
65

قهوه فرانسه
75

هات چاکلت
75

ماسالا لاته
80

موکا
95

کاپوچینو
85

لاته
90

آمریکانو
75

اسپرسو
65

نوشیدنی سرد

بنالوتوس شیک
160

golden lemon
100

بالونیا ماکتل
95

بالونیا اسموتی
130

اسموتی گرین
110

Default Image
100

Default Image
100

Default Image
100

Default Image
110

Default Image
140

رد سامر
115

جینجر لایم
90

Default Image
130

آب پرتقال
83

Default Image
95

Default Image
100

Default Image
85

Default Image
75

Default Image
95

Default Image
58

Default Image
65

Default Image
75

Default Image
70

غذای اصلی

پیتزا مارگاریتا
170

پیتزا آلفردو
215

پیتزا سالامی
290

بشقاب رژیمی
210

Default Image
235

تست بوقلمون و آواکادو
250

پنینی مرغ و قارچ
230

Default Image
235

منوی کودک

پیتزا مارگاریتا
170

Default Image
85

وافل با میوه
135

Default Image
65

Default Image
70

شیک کلاسیک کودک
70

Default Image
82

شیر کاکائو داغ/سرد
45

Default Image
50

Default Image
80

پیتزا آلفردو
215

پیتزا سالامی
290

چیکن کراکت
160

پاستا آلفردو کودک
120

Default Image
95

دسر

اپل ترن اور
75

گلت بادام
80

تارت موکا
145

کیک موگادور
125

Default Image
85

Default Image
75

Default Image
135

Default Image
50

Default Image
60

Default Image
50

وافل با میوه
135

صبحانه

Default Image
85

وافل با میوه
135

تست اسکرمبل
180

پینات کروسان
140

Espresso
260

Default Image
90

نوتلا کروسان
170

Espresso
60

نوشیدنی گرم

وایت چاکلت
70

Default Image
85

Default Image
85

چای هل و دارچین
69

چای سیاه
65

Default Image
80

Default Image
65

Default Image
80

Default Image
75

Default Image
80

کارامل ماکیاتو
95

Espresso
65

قهوه فرانسه
75

هات چاکلت
75

ماسالا لاته
80

موکا
95

کاپوچینو
85

لاته
90

آمریکانو
75

اسپرسو
65

نوشیدنی سرد

بنالوتوس شیک
160

golden lemon
100

بالونیا ماکتل
95

بالونیا اسموتی
130

اسموتی گرین
110

Default Image
100

Default Image
100

Default Image
100

Default Image
110

Default Image
140

رد سامر
115

جینجر لایم
90

Default Image
130

آب پرتقال
83

Default Image
95

Default Image
100

Default Image
85

Default Image
75

Default Image
95

Default Image
58

Default Image
65

Default Image
75

Default Image
70

پیش غذا

سالاد چیکن آواکادو
285

Default Image
70

Default Image
115

سیب زمینی با سس قارچ
120

Default Image
95

سالاد گرانولا
275

سالاد آسیایی
195

سالاد سزار با سینه مرغ
240

غذای اصلی

پیتزا مارگاریتا
170

پیتزا آلفردو
215

پیتزا سالامی
290

بشقاب رژیمی
210

Default Image
235

تست بوقلمون و آواکادو
250

پنینی مرغ و قارچ
230

Default Image
235

منوی کودک

پیتزا مارگاریتا
170

Default Image
85

وافل با میوه
135

Default Image
65

Default Image
70

شیک کلاسیک کودک
70

Default Image
82

شیر کاکائو داغ/سرد
45

Default Image
50

Default Image
80

پیتزا آلفردو
215

پیتزا سالامی
290

چیکن کراکت
160

پاستا آلفردو کودک
120

Default Image
95

دسر

اپل ترن اور
75

گلت بادام
80

تارت موکا
145

کیک موگادور
125

Default Image
85

Default Image
75

Default Image
135

Default Image
50

Default Image
60

Default Image
50

وافل با میوه
135