درباره بالونیا

بالونيا مجموعه اي است كه در آن سه عامل اصلی سازنده ی دنيای كودكان يعنی بازی، اسباب بازی و هم بازی را يك جا و در كنارهم فراهم آورده است و با ارائه بازي‌های متنوع در حيطه‌های مختلف شناختی، اجتماعی و جسمانی كودكان سعی دارد در مسير رشدی آن‌ها قدمی موثر بردارد. در همين راستا برگزاری كارگاه‌های تربيت مربی برای مربيان برگزيده را اولويت كاری خود قرار داده است تا كودكان از طريق بازي بتوانند انواع مهارت‌ها، بيان احساسات، حل مسائل و مواجه شدن با چالش‌های دوران كودكی را فرابگيرند.برگزاري كلاس های مادر و كودك، كارگاه‌های آموزشی، كلاس‌های مهارتی و… از جمله فعاليت‌های اثرگذاری است كه مجموعه بالونیا برای كمك به والدين در روند تربيت ارائه ميدهد.
در كنار فضای بازی كودكان، كافه ای دلچسب همراه با آرامش برای والدين در نظرگرفته شده است تا ساعاتی بدون دغدغه و نگرانی به خودشان بپردازند.